Wespół z Matematyką bez Granic

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie od 01.09.2009r. do 31.07.2012r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do projektu przystąpiła klasa I b, wraz z nauczycielem matematyki Marzeną Mrzygłód.

Celem Projektu ,”Wespół w zespół z Matematyką bez Granic” jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Z założenia, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowane umiejętności mają wspierać proces wspólnego, bardziej efektywnego przygotowania się uczniów do matury z matematyki i języka obcego. W Projekcie weźmie udział 360 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie rozwijają umiejętności współdziałania w zespole realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Tematyka zadań będzie obejmować różne działy matematyki zgodne z programem nauczania i uwzględniać jej korelację z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie uwzględniać konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji, budowanie modeli brył o zadanych własnościach, itp. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności.
Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym.
Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie ,,Matematyka bez Granic” w trzecim roku realizacji Projektu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu, można znaleźć na stronie internetowej www.wzmbg.pl .

W ciągu roku szkolnego 2009/2010 pracowaliśmy nad sześcioma pakietami
edukacyjnymi, każdy dotyczył innej tematyki. W ramach jednego bloku
tematycznego odbywały się 4 godziny zajęć. Na zajęciach pracowaliśmy zawsze
w grupach. Do naszych zadań należało wybranie nazwy zespołu, opracowanie logo
i oczywiście rozwiązanie zadań. W trakcie zajęć mogliśmy korzystać z kalkulatorów
i słowników. Każdy z pakietów składał się z trzech części:
Pierwsza to ćwiczenia otwierające. Na tych zajęciach rozwiązywaliśmy cztery
zadania, jedno w języku angielskim. Każda grupa dostała zestaw zadań i pod koniec
lekcji omawialiśmy ich rozwiązania. W tej części mogliśmy liczyć na wsparcie
ze strony nauczyciela.
Druga to ,,Rozwiążmy to razem”. Na tych zajęciach pracowaliśmy przez 2
godziny lekcyjne. Otrzymywaliśmy jeden zestaw 10 zadań na całą klasę. Każda
grupa dostawała po dwa zadania i po ich rozwiązaniu wymienialiśmy się nimi. Nasza
praca była samodzielna.
Trzecia część to podsumowanie pracy z poprzednich zajęć. Omówienie zadań,
ich ocenienie i wybranie zadań do wysłania. Wysyłamy jedno rozwiązanie, każdego
z zadań wraz z logiem zespołu, który je wykonał.

W tym roku szkolnym kontynuujemy naszą pracę w projekcie i mamy nadzieję,
że tak będzie też w klasie III. Po zakończeniu projektu pochwalimy się naszym
wynikiem w Międzynarodowym Konkursie ,,Matematyka bez Granic’‘.
Po pierwszym roku zajęć zajęliśmy 8 miejsce w rankingu szkół gimnazjalnych
w województwie zachodniopomorskim, wśród szkół biorących udział w projekcie.

Pobierz prezentację w MS PowerPoint z całością informacji.