Szkoła Odkrywców Talentów

Odkrywamy talenty − Aktualności

 


Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.