GIMNAZJADA 2011

1. Klasa przygotowuje okrzyk, przebranie występ artystyczny (do wyboru: taniec, skecz, kabaret itp) – wspólnie z wychowawcą. Jeśli dziewczynki z klasy w ramach tej prezentacji chcą tańczyć przygotowują się na lekcjach wf.

2. Oprócz występów artystycznych pierwszoklasiści biorą udział w zawodach sportowych, przygotowanie – nauczyciele wf.

PLAN GJMNAZJADY

a) Okrzyk klasowy- każda klasa prezentuje okrzyk, który ocenia Jury.

b) Konkurs na portret wychowawcy- rozdanie materiałów do wykonania portretów – osobę wyznacza wychowawca.

c) Losowanie kolejności występów artystycznych i kolejności rywalizacji klas w zawodach sportowych.

d) Konkurencja sportowa

e) Występ artystyczny

f) Konkurencja sportowa

g) Występ artystyczny

h) Konkurencja sportowa.

i) Występ artystyczny

j) Konkurencja sportowa. Zapisanie na tablicy wyników z konkurencji sportowych

k) Występ artystyczny

l) Występ artystyczny

m) Ocena przygotowania klas- przebrania, prezentacji swoich sektorów

(transparenty, plakaty, doping itp.)

n) Konkurencja niespodzianka- dla wychowawców

o) Ocena portretu wychowawcy

p) Podliczanie punktów – w tym czasie występy taneczne (zespół taneczny, indywidualne prezentacje itp.)

q) Wystąpienie Pani Dyrektor- ślubowanie

r) Ogłoszenie wyników – wręczenie nagrody.

s) „Przejście przez bramkę”

KONIEC