Próbny egzamin gimnazjalny

klasa II B

Egzamin gimnazjalny jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że wszyscy uczniowie gimnazjum obowiązkowo piszą taki sam test, oceniany przez specjalne komisje. Wyniki egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie z klas I, II i III pisali próbne testy we wrześniu z części humanistycznej (j. polski, historia i wos) z części matematyczno – przyrodniczej (matematyka, biologia, fizyka, geografia i chemia) oraz z części językowej. Sprawdzaliśmy
waszą wiedzę.                                                                                         Zapraszamy do galerii