Reprezentacja uczennic z IIId

Wzieliśmy udział !!!
Dwoje uczniów pod opieką pani Edyty Sikorskiej zostało zaproszenie do Gimnazjum nr 2 w Koszalinie,
gdzie 23 listopada (środa) odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Czytelniczy
„Życie, działalność i dokonania Marii Skłodowskiej – Curie”.
Naszą szkołę,reprezentowały uczennice z klasy III D :
Magdalena Glinka i Agnieszka Ludwinowicz. Nasi uczniowie dobrze znają życie i twórczość naszej noblistki.