Sobota 5 listopada

Ze względów organizacyjnych i formalnych – 5 listopada jest dniem wolnym od pracy.

2 maja 2012 będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych