Lekcja 7: Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem.

  1. jak prawidłowo zorganizować stanowisko komputerowe;
  2. na czym polega bezpieczeństwo pracy z komputerem;
  3. na czym polega higiena pracy z komputerem;
  4. na co ma wpływ częstotliwość odświeżania ekranu;
  5. co jest jednostką częstotliwości;
  6. jak prawidłowo przechowywać nośniki informacji;
  7. w jaki sposób dbać o sprzęt komputerowy;
  8. pojęcia syndromu RSI
  9. jakim znakiem opatrzone są urządzenia elektryczne spełniające normy bezpieczeństwa;
  10. do czego służą urządzenia UPS.

Bhp z komputerem