Lekcja 14: Systemy operacyjne. Okna w Windows. Pulpit, ikony pulpitu.

 1. pojęcie system operacyjny;
 2. skąd się biorą programy w systemie;
 3. wyjaśnić pojęcie instalacja programu, oprogramowanie;
 4. jakie są podstawowe funkcje systemu operacyjnego;
 5. pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, pasek zadań, panel sterowania;
 6. nazwanie poszczególnych  elementów okna programu;
 7. umiejętność uruchomienia wskazanego programu za pomocą przycisku Start;
 8.   wymienić inne systemy operacyjne;
 9. wymienić dowolne programy komputerowe;
 10. jakie programy współdziałają z systemem Windows;
 11. jakich zasad należy przestrzegać w przypadku instalowania nowego oprogramowania;
 12. jak zmienić wygląd pulpitu;
 13. jak zmienić wygląd ikon;

System operacyjny