Lekcja 16: Podstawowe operacje na plikach i folderach. cz2

  1. stosowanie  w praktyce różnego układu okien;
  2.  w jaki sposób można sprawdzić właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkość);
  3.  wycinanie, wklejanie i kopiowanie plików i folderów;
  4. zamykanie otwartego okna;
  5. sposób tworzenia skrótów do programu;
  6. rozszerzenia plików i przypisanie im programów;
  7. otwieranie Eksploratora Windows i tworzenie w nim struktury folderów;
  8. w jaki sposób odzyskać skasowany plik.