Lekcja 17: Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych.

  1. czym polega zarządzanie danymi;
  2. w jakim celu należy dbać o porządek na dysku;
  3. pojęcia: kompresja danych, dekompresja, rozszerzenie pliku;
  4. przykłady aplikacji służących do zarządzania danymi;
  5. posłużenie się wybranym programem do pakowania i rozpakowywania plików;
  6. do czego służy Eksplorator Windows;
  7. popularne formaty kompresji (….., …….) i programy nadające i odczytujące takie rozszerzenia plików;
  8. na czym polega kompresja jakościowa, a na czym kompresja ilościowa;
  9. kiedy niezbędne jest pakowanie plików;
  10. w jaki sposób wbudowane mechanizmy systemu Windows (XP, Vista) umożliwiają kompresję i dekompresję plików bez użycia dodatkowych programów.