Lekcja 18: Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie.

  1. rodzaje plików i przypisane im programy, w których zostały utworzone;
  2. jakiego użyć polecenia do odszukania pliku lub folderu;
  3. odszukać zaginiony w systemie plik lub folder;
  4. rozpoznawanie ikon i łączenie ich z aplikacjami nadającymi im określony wygląd;
  5. dlaczego nieumiejętna zmiana rozszerzenia danego pliku może uniemożliwić jego otwarcie w danym programie;
  6. stosowanie do odszukiwania plików znaków wieloznacznych: *, ?