Lekcja 2: PSO wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki.

  1. informacja nie oceniana – kryteriów oceniania z przedmiotu Informatyka;
  2. informacja nie oceniana – znajomość tematyki zajęć do realizacji w danym roku szkolnym