Lekcja 23: Rodzaje grafiki.

  1. inne programy graficzne i podstawowa umiejętność  się nimi posługiwania  IrfanView;
  2. znajomość  nazw 10 innych programów graficznych;
  3.  pojęcie: Piksel, Raster, Bitmapa
  4. na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy;
  5. kryteria klasyfikacji grafiki komputerowej, sposoby zapisu grafiki komputerowej;
  6. do tworzenia jakiego rodzaju grafiki służy program Paint;
  7. od czego zależy wielkość zapisanego pliku graficznego;
  8. umiejętność porównywania wielkości plików graficznych.