Lekcja 25: Tworzymy logo Cz 1

I. Wykonywanie pracy  i jednocześnie umiejętność:

  1. stosowania różnych narzędzi programu Paint, Gimp;
  2. tworzenia określonej kompozycji  w programie Paint, Gimp;
  3. stosowania podczas pracy różnych narzędzi aplikacji Paint, Gimp.
  4. zapisania swojego  rysunku oraz dopisania do niego zmian;
  5. tworzenie obrazu na zasadzie fotomontażu;
  6. wymieniania cech charakterystycznych dla fotomontażu;
  7. otwierania i zamykania obrazów i zdjęć, zapisywania ich oraz dopisywania do nich zmian.
Pokazany przykład nie oznacza, że każde logo musi być w taki sposób zbudowane.

     Logo - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub też (np. flaga europejska) jakiejś idei, pomysłu, ale także mogące spełniać rolę jako charakterystyczne oznaczenie czegoś, czyli spełniające rolę znaku informacyjnego.

Głównym zadaniem logo jest wstępne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot poprzez:

przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą to logo z otoczenia, a następnie

powiązanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi.

Logo zawsze nawiązuje w jakiś sposób do przedstawianego tematu. Często konstruowane jest ze stylizowanych i pomysłowo zaaranżowanych pierwszych liter nazwy symbolizowanego podmiotu, lub też zawiera charakterystyczne dla danego podmiotu elementy graficzne. Może jednak symbolizować jakąś ideę jedynie swoim kształtem lub wywoływanym nastrojem (np. zawierać linie łagodne lub łamane, albo też zawierać kolorystykę jaskrawą lub stonowaną). Zawsze jednak powinno podkreślać i w skondensowany sposób podsumowywać wizerunek przedstawianego tematu. Powinno u odbiorcy wywoływać odpowiednie skojarzenia oraz nastrój, a jeśli to możliwe, motywować również do pożądanej reakcji.

Od strony formalnej logo powinno być schematycznym, ale starannie opracowanym rysunkiem, i może składać się

tylko z logotypu (stylizacji literowej)

tylko z elementu graficznego będącego symbolem

lub też zawierać połączenie obu tych rzeczy.

Logo ma być przede wszystkim czytelne i łatwo rozpoznawalne, i dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.

Przykłady: