Lekcja 3: Znaczenie komputera we współczesnym świecie.

  1. jaka jest rola komputera;
  2. jaka jest potrzeba stosowania komputera oraz odpowiedniego oprogramowania do wykonywania różnorodnych czynności z zakresu różnych dziedzin;
  3. dziedziny życia, w których komputer pełni ważną rolę;
  4. dziedziny, w których nie wykorzystuje się komputera;
  5. cechy oprogramowania komputerowego mające wpływ na szersze zastosowanie komputerów;
  6. rola, jaką może pełnić komputer w przyszłości.