Lekcja 3: Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju?

  1. pojęcia informatyka, przetwarzanie informacji;
  2. jakie dziedziny  wpływają na  rozwój komputeryzacji;
  3. zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji;
  4. dlaczego rozwój komputeryzacji i internetu pozytywnie wpływają na rozwój państw i społeczeństw;
  5. wyjaśnienie i uzasadnienie do czego może w przyszłości doprowadzić upowszechnienie komputerów.