Lekcja 4: Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji.

  1. jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji;
  2. konsekwencja istnienia w internecie treści pozytywnych i negatywnych.
  3. w czym pomaga dostęp do informacji jednostce, a w czym społeczeństwu?;
  4. przykładowe strony o pozytywnych treściach – wspierających młodzież w poszukiwaniu wiedzy i pomocy.

Zagrożenia i korzyści stos komp i internetu