Lekcja 8: Prawo autorskie.

  1. pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe;
  2. jak zgodnie z prawem można korzystać z oprogramowania;
  3. wyjaśnij konieczność prawnej ochrony twórczości;
  4. jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej;
  5. od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie;
  6. jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną;
  7. w jakim celu potrzebne jest poszanowanie i ochrona pracy innych osób;

Prawo autorskie