Lekcja 1: Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.

  1.   znajomość i stosowanie się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej (Bezpieczeństwo i higiena pracy) – możliwość uzyskania oceny za nieprzestrzeganie zasad Bhp ;
  2.  umiejętność należytego  zachowywania się w pracowni;