Lekcja 34: Ćwiczenia edycja tekstu: atrybuty czcionki, akapity, numeracja, indeksy

Czynności od których zależy wygląd dokumentu tekstowego:

 • podział tekstu na akapity,
 • ustalenie wcięć,
 • wyrównanie akapitów względem marginesów,
 • dobór odstępów miedzy akapitami i wierszami
 1. Tworzenie akapitów w przygotowanym wcześniej tekście,
 2. Justowanie tekstu jako jedna z form stosowanego akapitu
 3. Tworzenie wcięć w tekście,
 4. Sposoby ręcznego i automatycznego rozpoczęcia listy punktowej,
 5. Sposoby ręcznego i automatycznego rozpoczęcia listy numerowanej,
 6. Definiowanie nowego formatu numeracji oraz listy wielopoziomowej,
 7. Tworzenie indeksów dolnych i górnych w tekście.
 8. Ustalanie parametrów czcionki : rodzaju, stylu, wielkości, koloru,  efektów