„Festiwal nauki IV”

Serdecznie Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w szkolnym konkursie „ Festiwal Nauki IV ‘’ na najlepszą prezentację ciekawostek i faktów związanych z tematem „ Rozwój Piłki Nożnej na przestrzeni dziejów.” Konkurs jest realizowany w dowolnej formie.

UWAGA!!! Zwycięzców konkursu czekają narody – niespodzianki!!!

CELE KONKURSU

 • Kształtowanie postaw poszukiwaczy naukowych i umiejętności planowania swojej pracy oraz wykorzystania swoich uzdolnień.
 • Zmobilizowanie młodzieży do działania.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat ludzi sportu, wynalazków, odkryć, budowli i wydarzeń w dziejach ludzkości, np.
   • pierwsze stadiony i boiska,
   • piłki (kształt i budowa, materiały, wypełnienie, producenci),
   • stroje sportowców i sędziów,
   • kluby sportowe (logo, stroje),
   • najwięksi piłkarze, najwięksi trenerzy,
   • wydarzenia (mistrzostwa, olimpiady, turnieje),
   • zasady gry i zasady fair play,
   • znaczące wydarzenia w historii piłki nożnej (zabawne, nietypowe, tragiczne…).

KRYTERIA OCENY
Ocenie podlegać będą:

 • estetyka,
 • oryginalność,
 • sposób prezentacji,
 • zakres prezentowanych informacji.

Warunki uczestnictwa.

1.    W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani uczniowie Gimnazjum  nr. 7,
2.    Praca powinna być wykonana w całości samodzielnie, ( Indywidualnie lub zespołowo,
3.    Technika wykonania jest dowolna: plakaty, albumy, rękodzieła, pokazy, prezentacje multimedialne, modele itp.)
4.    Dodatkowe będą punktowane nowatorskie prezentacje np. prezentacje multimedialne, prezentacje.

Praca powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko ucznia
 • Klasa
 • Tytuł pracy

NAGRODY

 • Nagrodą główną dla zwycięskiej klasy biorącej udział w konkursie będzie dofinansowanie do wycieczki (lub imprezy klasowej ) w wysokości 200złotych z funduszu Rady Rodziców.
 • Za zajęcie 1, II, III miejsca uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe lub słodycze.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nagradzania najlepszych, najciekawszych prac dodatkowo oceną z przedmiotu/przedmiotów.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU KONKURSU

 • Ogłoszenie konkursu -do 13 stycznia 2012.
 • Rozdanie wszystkim wychowawcom informacji o konkursie oraz rozwieszenie plakatów informacyjnych— do 10 stycznia 2012.
 • Przygotowanie prac konkursowych-do 29 lutego 2012.
 • Rozstrzygnięcie konkursu – Dzień Otwarty Szkoły.

Organizatorzy konkursu:
Wszystkie pytania można kierować do organizatorów.

p .Katarzyny Ciechanowicz
p. Elżbiety Napierały
p. Ewy Domańskiej
p. Gabrieli Taraskiewicz
p. Marzeny Mrzygłód
p. Miłosza Kruka
p. Parysa Trojana
p. Joanna Zdanowicz
p. Wioletty Korgiel