Hej kolęda, kolęda !

W ostatnim dniu nauki przed świętami uczniowie naszej szkoły popisywali się znajomością polskich kolęd. W rozwiązaniu krzyżówki,przygotowanej przez P. Edytę Sikorską i P. Joannę Zdanowicz, wzięli udział uczniowie klas:

Ib, Id, Ie, II a, IIb, IIIa, IIIc.

Wśród których bezkonkurencyjna okazała się klasa II b.

Nastepne, kolejno były klasy: IIa, Id, Ib, IIIc.