Lekcja 33: Tworzenie dokumentów tekstowych

I Okno programu Microsoft Word 2003-2007

 1. Elementy okna edytora Word;
 2. rodzaje kursorów w dokumencie tekstowym, co wyznaczają i co umożliwiają?
 3. jakie paski narzędzi znajdują się w edytorze tekstu;
 4. do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij;

II Zasady pracy z dokumentami tekstowymi i zasady poprawnego pisania tekstu

 1. pojęcia: dokument, akapit, wcięcie;
 2. zasada stosowania klawisza Enter;
 3. gdzie nie należy stosować spacji w tekście;
 4. po jakich znakach należy stosować spację;
 5. zasada stosowania twardej spacji i w jaki sposób ją wstawić;
 6. w jakim celu stosuje się wcięcia i tabulatory a nie spację;
 7. zasada stosowania odstępów pomiędzy wierszami;
 8. zasada stosowania czcionki na jednej stronie;
 9. w jakim celu stosuje się kursywę;
 10. jakie parametry formatowania powinno stosować się w danym tekście;
 11. umiejętność wskazania akapitów w tekstach oraz wyjaśnić, po czym je poznać;
 12. jak określać odstępy między akapitami.
 13. wymienić niektóre elementy narzędzi głównych i do czego służą