Lekcja 35: Ćwiczenia edycja tekstu: Interlinia, sortowanie, pole tekstowe, Word Art,

  1. Stosowanie interlinii ( odstępy między wierszami),
  2. Sortowanie alfabetyczne tekstu,
  3. Czyszczenie formatowania  zaznaczonego tekstu co umożliwia wykorzystanie go w innym miejscu bez niespodzianek dotyczących rozsypania danego tekstu,
  4. Umiejętność wstawiania pola tekstowego,
  5. Wstawianie dekoracyjnego tekstu do dokumentu i jego edycja ( WordArt)
  6. Wstawianie elementów graficznych do tekstu i pola tekstowego (WordArt, clipart),
  7. Zakładka „układ strony” ( tworzenie kilku kolumn tekstu na stronie i oddzielanie ich linią ciągłą z wcześniej przygotowanego tekstu),
  8. Wstawianie i stosowanie znaków podziału strony a także znaków podziału sekcji,