Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „programowania”

Od 2 stycznia 2012 roku organizowany jest konkurs informatyczny dla uczniów szkół  gimnazjów. Oferowane są  atrakcyjne nagrody.


Konkurs dotyczy programowania w języku LOGO w  autorskim programie „Simba 3D”, który na czas konkursu jest przekazywany uczniom nieodpłatnie.
Uczeń ma za zadanie wykonać program według własnego pomysłu w jednym z 4 tematów:
– Ekologia
– Kosmos
– Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012″
– Polska prezydencja w Unii Europejskiej

Zgłoszenia do konkursu, do dnia 15 lutego 2012r.,

przyjmuje  nauczyciel informatyki: Trojan Parys

  1. Konkurs składa się z jednego etapu
  2. Uczniowie nadsyłają prace wykonane w programie „Simba 3D – wersja konkursowa”.
  3. Program napisany w za pomocą oprogramowania „Simba 3D” nie może liczyć więcej niż 100 wierszy(programu). Dodatkowo wskaźnik oceny ilości komend musi być mniejszy od 100. Wskaźnik widoczny jest w oknie edycji programu „Simba 3D”. Program wylicza go na podstawie ilości wierszy oraz ilości poleceń w jednym wierszu.
  4. Uczestnik konkursu musi wykonać pracę samodzielnie bez pomocy osób trzecich.
  5. Uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace konkursowe.
  6. Wykonany program powinien wykorzystywać polecenia rysowania w 3 wymiarach. Polecenia Lewo/Prawo, Góra/Dół.
  7. Prace nadesłane po terminie są automatycznie odrzucane.
  8. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o przebiegu konkursu.
  9. Uczestnik konkursu poprzez akceptację niniejszego regulaminu zezwala na publikację swojej pracy przez firmę ERI Software zarówno na stronach internetowych jak i w innej formie. Organizator konkursu deklaruję umieszczanie informacji i autorze nadesłanej pracy.