Lekcja 36: Ćwiczenia edycja tekstu: inicjały, tabulatory, nagłówek, stopka, nr strony, kształty

  1. tworzenie inicjału wpuszczonego , inicjału na marginesie oraz ich formatowanie,
  2. ustalanie opcji inicjału : wysokość w wierszach, odległość od tekstu i rodzaju czcionki użytej do tworzenia,
  3. tworzenie w dokumencie różnych tabulatorów: lewego, prawego, środkowego, dziesiętnego,
  4. wstawianie do dokumentu nagłówka i stopki  korzystanie z szablonów programu,
  5. nadawanie dokumentowi automatycznego numerowania stron oraz uruchamianie okna edycji „format numeru strony”
  6. Umieszczanie w tekście dodatkowych symboli których nie ma na klawiaturze,
  7. zakładka „korespondencja” koperty i etykiety.