Lekcja 38: Ćwiczenia edycja tekstu: tezaurus, porównanie, ochrona dokumentu, śledzenie zmian w dokumencie,

  1. wstawianie synonimów wyrazów ze słownika wyrazów bliskoznacznych (tezaurus),
  2. porównywanie dwóch wersji dokumentu wraz z wprowadzonymi w nich zmianami,
  3. zabezpieczanie dokumentu przed nieautoryzowaną zmiana treści,
  4. edycja przygotowanego wcześniej tekstu i uruchomienie narzędzia do śledzenia zmian wprowadzonych do dokumentu,
  5. wstawianie komentarza do tekstu i jego edycja,
  6. wstawianie podpisów do zdjęć korzystając z wbudowanego narzędzia w edytorze tekstu,
  7. umieszczanie w dokumencie przypisów końcowych
  8. tworzenie spisu treści korzystając z narzędzia edytora tekstu.