Lekcja 40: Edytor tekstu „zagadnienia”

 1. wymienić co umożliwia zakładka „ układ strony
 2. sekcja – część dokumentu tekstowego do której można stosować odrębne formatowanie. Opcje podziału strony i sekcji w zakładce „Układ strony”
 3. formatowanie obrazu – to nadawanie określonego wyglądu:
  • koloru,
  • obramowania,
  • otaczania itp.
 4. wymienić co umożliwia zakładka „ układ strony
 5. wymienić co umożliwia zakładka „narzędzia główne
 6. wymienić co umożliwia zakładka „recenzja
 7. wymienić co umożliwia zakładka „widok
 8. wymienić co umożliwia zakładka „odwołania
 9. nagłówek – to część dokumentu tekstowego znajdująca się w górnej części strony. Umieszczony tam tekst ukazuje się na kolejnych stronach dokumentu.
 10. stopka- jest częścią dokumentu tekstowego, która znajduje się u dołu strony, Umieszczony tam tekst ukazuje się na kolejnych stronach dokumentu.
 11. gazeta (gazetka) szkolna to czasopismo redagowanie na ogół pod opieką dorosłej osoby (nauczyciela) przez uczniów z przeznaczeniem dla rówieśników”.
 12. tabulatory – to znaki służące do ustawiania miejsca pisania tekstu i wyrównywania tekstu w kolumnach. Rodzaje tabulatorów to: lewy, prawy, środkowy, dziesiętny, pasek.
 13. obiekt – to element utworzony w innej aplikacji i osadzony w dokumencie docelowym.
 14. osadzenie obiektu – oznacza taki sposób wklejenia obiektu, że w przypadku zmodyfikowania obiektu źródłowego (np. rys. w edytorze grafiki) zmiany zostaną automatycznie uwzględnione w obiekcie osadzonym w dokumencie tekstowym.
 15.  zakładka – to znacznik miejsca tekstu jej zastosowanie jest podobne jak w przypadku typowej zakładki służącej do oznaczania określonego miejsca w książce.
 16. Hiperłącze – to fragment tekstu lub obrazu, któremu przypisany jest adres do innego dokumentu lub innego miejsca w dokumencie. Służy ono do łączenia się ze wskazanym miejscem,
 17. Odsyłacz – prowadzi do elementu, który pojawia się w dokumencie w innej lokalizacji. Można tworzyć odsyłacze do nagłówków, przypisów dolnych, zakładek, podpisów i numerowanych akapitów.
 18. Pole tekstowe – jest obiektem, w którym możemy umieszczać tekst niezależnie od układu strony. Rozmiar i położenie pola tekstowego na stronie możemy zmieniać według własnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu tych pól uzyskujemy lepsze i ciekawsze sposoby manipulowania tekstem w dokumentach.