Lekcja 43: Utrwalamy funkcje edytora realizując projekty cz 1

Tworzymy gazetkę

I.  Pamiętajcie tworzymy gazetkę klasową lub szkolną , w której oprócz „newsów” z życia szkoły mogą pojawiać się również artykuły ( tzw. kąciki) poświęcone np. :

 1. kącik kulinarny,
 2. kącik humorystyczny,
 3. kącik teatralny, filmowy,
 4. kącik muzyczny – radiowęzeł,
 5. kącik wywiadów z (nauczycielami  z koleżankami i kolegami) –należy przygotować kartkę na której jest tekst mówiący że nasz korespondent wyraża zgodę na opublikowanie z nim wywiadu gazetce (tytuł gazetki ),
 6. kącik artystyczny, fotograficzny,
 7. kącik motoryzacyjny,
 8. kącik wspomnień z wakacji ( turystyczny),
 9. kącik sportowy,
 10. kącik anegdot z lekcji i przerw – humorystyczny,
 11. kącik literacki,
 12. i być może inne jakie przyjdą wam do głowy.

II.  wybieramy osoby(kompletujemy zespół), które będą z nami współpracowały w tworzeniu gazetki a z pośród nich powinniśmy wybrać:

tzw. kolegium redakcyjne.

 1. redaktor naczelny – dziennikarz odpowiadający za całość czasopisma. Osoba kierująca działaniami  redakcji. Redaktor naczelny kieruje pracą zespołu dziennikarzy funkcyjnych. W gazetkach szkolnych redaktorem powinien być uczeń.
 2. redaktorzy funkcyjni – osoby, dziennikarze zajmujący się poszczególnymi kącikami
 3. redaktor techniczny – osoba (dziennikarz) odpowiedzialna za stronę techniczną i graficzną . Do jej głównych zadań należy przygotowywanie publikacji za pomocą komputera .

Przed przystąpieniem do prac redakcyjnych trzeba opracować plan działania, który określi, jakie materiały trzeba zgromadzić i w jaki sposób je zdobyć. Mogą to być na przykład informacje o wynikach konkursów klasowych, zdjęcia lub obrazki, wywiady z różnymi osobami, harmonogram planowanych wycieczek, spotkań albo imprez klasowych, twórczość własna lub kolegów (po wcześniejszym uzyskaniu zgody autorów na publikację ich tekstów).

III. Dzielimy się zadaniami i ustalamy terminy ich wykonania:

 1. utworzenie strony tytułowej gazetki,
 2. opracowanie poszczególnych artykułów,
 3. połączenie artykułów w jedną całość,
 4. poprawki techniczne i czas na wydrukowanie.

IV. Wymyślamy tytuł:

 1. Można to zrobić poprzez: każdy z przyszłych redaktorów proponuje tytuł gazetki i drogą głosowania wybieramy,
 2. Tytuł gazetki może się wiązać z nazwiskiem patrona, z numerem szkoły, może mieć związek z prasą i równocześnie szkołą albo nie mieć z nimi nic wspólnego. Panuje tu absolutna dowolność. Istnieje w Polsce i taka gazetka, która nosi nazwę: „Bez tytułu”.
 3. Najważniejsze, by tytuł był w miarę prosty i krótki, więc i łatwy do zapamiętania. Nie powinien się też źle kojarzyć, nie może być wieloznaczny. No, i w jakiś sposób musi nawiązywać do „szkolności” pisemka.

Przykładowa gazetka szkolna: