Lekcja 44: Utrwalamy funkcje edytora realizując projekty cz 2

Tworzymy gazetkę cz2

I. kształt gazetki. Jak powinno być zbudowane nasze pisemko, co zawierać?

 1. Na stronie tytułowej musi się znajdować pod tytułem nazwa szkoły i numer kolejnego wydania z nazwą miesiąca i roku wydania.
 2. Pierwszą stronę – poza tym – komponujemy wg własnego pomysłu.
  • Może to być tylko zdjęcie z tytułami najciekawszych – zdaniem redakcji – tekstów z zaznaczeniem strony, na której się znajdują
  • albo niewielki obrazek (zdjęcie, rysunek) z fragmentami tych najciekawszych dwóch – trzech tekstów i obok spisem treści.

Możliwości jest mnóstwo i warto wybrać jedną i tej się trzymać. Nada to charakter gazetce – jedynej i niepowtarzalnej.

3. Druga strona, to miejsce na:

 • „wstępniaka” kierowanego do czytelników przez naczelnego. Oczywiście wcale nie musi zajmować całej strony – może to być kilka zaledwie zdań.
 • Na tej samej stronie można umieścić stopkę redakcyjną (ale także na przedostatniej lub ostatniej) z najważniejszymi danymi: nazwiskiem redaktora naczelnego, jego zastępcy i innych funkcyjnych redaktorów pisemka, nazwiskiem dorosłego opiekuna redakcji, nazwą i adresem szkoły (z numerem telefonu i adresem e-mailowym oraz stroną internetową), liczbą nakładu i kolejnym numerem.
 • Pod tymi danymi warto umieścić zastrzeżenie co do długości tekstów nadsyłanych przez czytelników, języka, jakim powinni się posługiwać czy konieczności podpisywania artykułów. Wiele czasopism umieszcza też takie zdanie: „Niezamówionych artykułów redakcja nie zwraca”.

4. Na trzeciej stronie znajdują się zwykle:

 • najistotniejsze wiadomości, jakie chcemy przekazać. Wiąże się to z pierwszym odruchem czytającego. To pierwsza ze stron, jakie otwieramy. Kolejne mogą już być zadrukowywane wg naszych pomysłów.
 • Warto się w tym przypadku przyjrzeć najlepszym czasopismom ukazującym się na rynku prasowym.

5. Przyjęło się też, że środkowe strony zarezerwowane są na:

 • fotoreportaże, tu najłatwiej umieścić kilka zdjęć czy rysunków i stworzyć opowieść, podpisując w sposób inteligentny, często humorystyczny zamieszczane fotografie.

6. Zwykle na końcowych stronach zamieszczamy:

 • te teksty, które są mniej ważne
 • albo wręcz rozrywkowe: anegdoty z lekcji, krzyżówki, ankiety i wszelkie konkursy.
 • Na sport pozostawiamy osobne strony.

Jeśli zamierzamy tworzyć wartościowe pismo, nie skupiamy się na horoskopach i plotkach – one skutecznie obniżają poziom gazetki – nie bazujemy na takich przykładach, jakimi są „Fakt” i „Super Express”.