Doskonalenie zawodowe nauczycieli w pracy z dziećmi

Dnia  2.03.2012 odbyła się kolejna Rada Szkoleniowa dotycząca SUS (Szkoła  Ucząca Się).

W pierwszej części spotkania staraliśmy się podsumować naszą dotychczasową pracę, wskazać dobre strony programu i zastanowić się nad trudnościami i sposobami ich pokonywania.

Część główna poświęcona była Informacji Zwrotnej /IZ/ – kiedy i jak ją przekazywać Uczniowi, jaka powinna IZ i jakie powinna mieć cele.

Głównym naszym celem jest wspieranie naszych uczniów w procesie uczenia się, motywowanie ich do dalszej pracy.

Chcemy, aby nasze metody nauczania były atrakcyjne, pomagały naszym uczniom, by były pomocne dla ich  rodziców