TEMAT 20: Bliski Wschód – region ropą pły(o)nący.

CEL: Poznam Bliski Wschód – region ropą pł(o)ynący.

Na Co Bezu

  1. Wskazuję na mapie i wymieniam kraje Bliskiego Wschodu.
  2. Wymieniam kraje należące do OPEC.
  3. Charakteryzuję warunki naturalne, ludność i gospodarkę krajów Bliskiego Wschodu.
  4. Omawiam trwające i zakończone konflikty zbrojne w tym rejonie, ich przyczyny i skutki.
  5. Podaję najważniejsze cechy kultury islamskiej.
  6. Definiuję pojęcia: ramadan, hadżar.

Praca domowa: ćwiczenie 2, 3, 4 (str. 62, 63).

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/?sc=documents&cid=8e3dfeb2ff78be2f#!/view.aspx?cid=8E3DFEB2FF78BE2F&resid=8E3DFEB2FF78BE2F%21340