TEMAT 23: Środowisko przyrodnicze Europy

CEL: Dowiem się dlaczego szwedzkie morze zamarza a norweskie nie, pomimo położenia na tej samej szerokości geograficznej.

Na Co Bezu ;]

  1. Wskazuję na mapie obiekty fizycznogeograficzne poznane na lekcji (mapa konturowa).
  2. Wymieniam rekordy Europy.
  3. Charakteryzuję ukształtowanie powierzchni Europy i przypisuję poszczególne pasma górskie do odpowiednich orogenez (ćw. 2/65).
  4. Omawiam klimaty występujące w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem cech morskich i kontynentalnych oraz wpływu Prądu Północnoatlantyckiego.
  5. Wymieniam najważniejsze rzeki i jeziora Europy oraz ich typy.

Praca domowa: mapa konturowa oraz ćwiczenie 1, 4, 5 (str. 64-66).

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21347

Mapa konturowa: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21344