TEMAT 24: Wietrzenie jako proces niszczący powierzchnię Ziemi.

CEL: Wszystko co powstało kiedyś ulega zniszczeniu.

Na Co Bezu:

  1. Wyjaśniam pojęcia: wietrzenie, wietrzenie fizyczne, chemiczne, gołoborza, zwietrzelina, ruchy masowe, źleb, stożek usypiskowy, piarg.
  2. Wymieniam i rozróżniam procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi.
  3. Opisuję wietrzenie fizyczne, wietrzenie chemiczne, mrozowe i biologiczne.
  4. Wyjaśniam czynniki od których zależy rodzaj i intensywność wietrzenia.
  5. Rozpoznaję formy utworzone w wyniku działalności różnego rodzaju wietrzenia.

Praca domowa:  ćw. 2, 4 (str. 65-66).