TEMAT 25: Gospodarka Europy.

CEL: Biedny wschód, bogaty zachód – czyli dlaczego wyjeżdżamy do pracy za granicę.

Na Co Bezu ;]

  1. Wymieniam cechy gospodarki Starego Kontynentu.
  2. Rozróżniam cechy gospodarki Europy Wschodniej i Zachodniej.
  3. Podaję przyczyny kontrastów gospodarczych w Europie.
  4. Wymieniam najważniejsze rośliny uprawne oraz surowce mineralne Europy.
  5. Wymieniam i wskazuję na mapie największe okręgi przemysłowe w Europie.
  6. Charakteryzuję sektor usług (wymieniam największe lotnisko, port handlowy).

Praca domowa: ćwiczenie 4, 5, 6, 7 (str. 71-72).

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21373