TEMAT 25: Powtórzenie wiadomości z działu „Atmosfera i hydrosfera”oraz „Wnętrze Ziemi”.

Nacobezu do sprawdzianu z atmosfery i procesów endogenicznych

 • Budowa atmosfery
 • Odczytywanie informacji z klimatogramu
 • Obliczanie średniej rocznej amplitudy temperatury powietrza
 • Obliczanie gradientów adiabatycznych (0,6°C/100 m)
 • Schematy niżów i wyżów barycznych
 • Rozpoznawanie wiatrów (bryza, monsun, pasat – kiedy i jak wieją)
 • Rodzaje chmur – potrafić rozpoznać i nazwać po polsku i łacinie
 • Charakterystyka klimatów – najważniejsze cechy dotyczące temperatury i opadów oraz wygląd klimatogramów
 • Budowa Ziemi
 • Skały i rodzaje – potrafić prawidłowo dopasować nazwę skały do jej typu
 • Budowa płyt litosfery (ryft, strefa subdukcji, itp.)
 • Orogenezy i nazwy gór powstałe w nich
 • Budowa dna oceanicznego
 • Mapa mórz, zatok, cieśnin i kanałów oraz gór, wyżyn i nizin
 • Pojęcia!