TEMAT 26: Kraje Europy Północnej.

CEL: Szwecja rozdaje za darmo działki pod zabudowę domów – dlaczego?

Na Co Bezu :)

  1. Omawiam najważniejsze cechy krajów skandynawskich (stolica, flaga, położenie, regiony geograficzne – mapa)
  2. Charakteryzuję warunki naturalne Skandynawii (w tym rozpoznaję typy wybrzeży, oraz znam prądy morskie).
  3. Wymieniam problemy ludności skandynawskiej.
  4. Charakteryzuję gospodarkę krajów skandynawskich (główne cechy, firmy skandynawskie, wydobycie surowców)
  5. Omawiam strukturę produkcji energii elektrycznej w krajach skandynawskich.

Praca domowa: ćwiczenie 1, 4 (str. 73-74).

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=8e3dfeb2ff78be2f&resid=8E3DFEB2FF78BE2F!375&parid=8E3DFEB2FF78BE2F!309