TEMAT 39: Środowisko przyrodnicze wyżyn

CEL: Widziałem maczugę, byłem w jaskini i chodziłem po pustyni – to nie może być Polska. A jednak jest ;)

Na Co Bezu ;)

  1. Wyjaśniam pojęcia: rekultywacja, margiel, wąwóz, parów.
  2. Wskazuję na mapie regiony w pasie wyżyn, najważniejsze miasta i obiekty fizycznogeograficzne.
  3. Charakteryzuję poszczególne regiony pasa wyżyn.
  4. Omawiam cechy krajobrazu wyżyn – gołoborza, hałdy, wąwozy lessowe, ostańce itp.
  5. Wymieniam walory turystyczne wyżyn ze szczególnym uwzględnieniem miast.

Praca domowa: ćwiczenie 3, 4, 5, 6 (str. 93-94).

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21348