TEMAT 41: Środowisko geograficzne kotlin.

CEL: Raz niżej, raz wyżej i znów niżej – poznajemy kotliny – kolejny po nizinach pas obniżenia.

Na Co Bezu ;)

  1. Wyjaśniam pojęcie płaskowyżu.
  2. Omawiam podział Kotlin Podkarpackich oraz wskazuję na mapie najważniejsze obiekty fizycznogeograficzne.
  3. Charakteryzuję pas obniżenia terenu jakim są Kotliny Podkarpackie.
  4. Wymieniam surowce mineralne kotlin.
  5. Charakteryzuję gospodarkę na obszarze kotlin (rolnictwo, przemysł).
  6. Wymieniam i rozpoznaję na zdjęciach najważniejsze atrakcje turystyczne kotlin.

Praca domowa: ćwiczenie 3, 4, 5 (str. 96).

Notatka z lekcji: https://profile.live.com/cid-8e3dfeb2ff78be2f/#!https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f!cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21370