TEMAT 43: Środowisko przyrodnicze Karpat

CEL: Dotarliśmy w najwyższe partie naszego kraju – poznajemy Karpaty.

Na Co Bezu ;)

  1. Wskazuję na mapie regiony fizycznogeograficzne Karpat, główne miasta, rzeki, jeziora, szczyty oraz miejscowości uzdrowiskowe – MAPA
  2. Omawiam budowę geologiczną Karpat i wydzielam na jej podstawie Karpaty Zewnętrzne i Wewnętrzne.
  3. Charakteryzuję Karpaty Zewnętrzne.
  4. Charakteryzuję Karpaty Wewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem form polodowcowych.
  5. Omawiam klimat i piętra klimatyczne Tatr.
  6. Wyjaśniam pojęcie przełomu rzecznego, fliszu, grani, przełęczy, turni.
  7. Przedstawiam i omawiam atrakcje turystyczne Karpat – prezentacje.

Praca domowa: ćwiczenie 3, 4, 5, 6, 7 (str. 98-100).

Notatka z lekcji i mapa: https://profile.live.com/cid-8e3dfeb2ff78be2f/#!https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f!cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21374