Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.

Drodzy Gimnazjaliści, za kilka dni rozpocznie się egzamin gimnazjalny, jedno
z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych w Waszym dotychczasowym życiu. Aby umożliwić Wam wykazanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
w maksymalnym stopniu, egzamin został podzielony na kilka części.

We wtorek, 24 kwietnia, rozpoczniecie egzamin od arkusza zawierającego zadania
z historii i wiedzy o społeczeństwie, a po przerwie będziecie mieli możliwość pokazania swoich umiejętności posługiwania się językiem polskim.

Na środę, 25 kwietnia, również przygotowaliśmy dla Was dwa zestawy zadań. Pierwszy będzie zawierał zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki
i geografii. Drugi natomiast – zadania z matematyki.

- Czwartek, 26 kwietnia, to dzień języków obcych. Najpierw wszyscy będziecie rozwiązywać zadania z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym, później część z Was przystąpi do ostatniego już etapu egzaminu – testu z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Koniecznie zapamiętajcie harmonogram Waszego egzaminu:

dzień

przedmiot/y

godzina rozpoczęcia

czas trwania

wtorek,

24 kwietnia

historia i wos

9:00

60 minut

przerwa

j. polski

10:45

90 minut

środa,

25 kwietnia

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00

60 minut

przerwa

matematyka

10:45

90 minut

czwartek,

26 kwietnia

język obcy (poziom podstawowy)

9:00

60 minut

przerwa

język obcy (poziom rozszerzony)

10:45

60 minut

 Egzamin sprawdza to, co jest zapisane w podstawie programowej – dokumencie, który nauczycielom mówi, czego powinni Was nauczyć, a ekspertom zajmującym się tworzeniem zadań egzaminacyjnych – z czego mają przygotować egzamin.

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Waszymi nauczycielami i rodzicami/opiekunami włożyliście wiele pracy w przygotowanie się do egzaminu i dzięki temu wszyscy odniesiecie egzaminacyjny sukces.

Jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto pamiętać podczas samego egzaminu. Poniższe rady zostały przygotowane na podstawie obserwacji Waszych kolegów i koleżanek, którzy rozwiązywali przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych oraz brali udział w badaniu diagnostycznym (potocznie nazywanym „egzaminem próbnym”) w grudniu ubiegłego roku.

·         Uważnie czytajcie polecenia do wszystkich zadań, nawet takich, które wydają się Wam podobne do zadań, które rozwiązywaliście wcześniej w szkole.

·         Pamiętajcie o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi. Upewnijcie się, że w każdym zadaniu zamalowujecie właściwą kratkę.

·         Starannie kodujcie swoje arkusze i karty odpowiedzi. Zanim zaczniecie rozwiązywać zadania, będziecie musieli przykleić naklejki, wpisać swój numer PESEL i kod, wypełnić matrycę znaków.

·         W żaden sposób nie wpłynie to na Wasz wynik egzaminacyjny, ale znacznie usprawni naszą pracę.

Szczegółowych instrukcji udzielą Wam nauczyciele podczas egzaminu.

ü  Nie wnoście na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych.

ü  I najważniejsze: rozwiązujcie zadania samodzielnie! Ciężko pracowaliście, uwierzcie w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę!

ü  Egzamin gimnazjalny to ważne wydarzenie w Waszym życiu. Podejdźcie do niego jak do bardzo ważnej klasówki. Pamiętajcie, że wyniki, jakie uzyskacie, będą brane pod uwagę
w  procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku po raz pierwszy będzie również uwzględniany wynik z egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym. Co prawda wyniki egzaminu będą tylko jednym z kilku kryteriów rekrutacyjnych, ale starajcie się pokazać na egzaminie wszystkie swoje możliwości.

ü  Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące egzaminu – nie bójcie się ich zadać Waszym nauczycielom, wychowawcom czy dyrekcji szkoły. Wiele rzetelnych informacji o egzaminie jest dostępnych w Internecie – znajdziecie je na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wiedza
o przebiegu egzaminu pomoże Wam skupić się na rozwiązywaniu zadań.

ü  Około godziny 15:00 w dniach, w których będą się odbywać kolejne części egzaminu, na wymienionych wyżej stronach internetowych znajdziecie arkusze z zadaniami, które rozwiązywaliście.

Życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki!

Artur Gałęski

p.o. Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej