TEMAT 28: Kraje Europy Południowej.

CEL: Poznajemy kraje śródziemnomorskie – kraje nie tylko oliwą płynące…

Na Co Bezu =^..^=

  1. Wymieniam kraje śródziemnomorskie, ich stolice, oraz wskazuję je na mapie.
  2. Charakteryzuję warunki naturalne tych krajów (rodzaje wybrzeży, cechy klimatu śródziemnomorskiego).
  3. Wymieniam korzyści i cechy negatywne płynące z turystyki.
  4. Charakteryzuję cechy gospodarki krajów śródziemnomorskich.
  5. Wymieniam i rozpoznaję na fotografiach najważniejsze atrakcje turystyczne regionu śródziemnomorskiego.

Praca domowa: ćwiczenie 1, 4, 5 (str. 77-79) oraz referat: „Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wybranego kraju Europy Południowej”

Notatka z lekcji: https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=8e3dfeb2ff78be2f&resid=8E3DFEB2FF78BE2F!379&parid=8E3DFEB2FF78BE2F!309