Temat 29: Poznajemy Francję.

CEL: Poznaję Francję.

Nacobezu -,-

  1. Wskazuję i opisuję położenie Francji na mapie Europy.
  2. Podaję najważniejsze informacje o Francji – stolicę, najważniejsze miasta, najwyższy szczyt.
  3. Omawiam warunki naturalne Francji (ukształtowanie powierzchni, wody, tereny rolnicze, klimat)
  4. Omawiam ludność Francji (urbanizację, przyrost naturalny)
  5. Charakteryzuję gospodarkę Francji (surowce, regiony przemysłowe, cechy rolnictwa wysokotowarowego, turystyka)
  6. Omawiam sytuację imigrantów we Francji i znaczenie Eurotunelu.

Praca domowa: ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5 (strona 81-82)

Notatka z lekcji