TEMAT 45: Środowisko przyrodnicze Sudetów.

CEL: Poznajemy Sudety – nie najwyższe, bo już mają swój wiek, ale niezwykle ciekawe Polskie góry.

Na Co Bezu =^..^=

  1. Wskazuję na mapie regiony fizycznogeograficzne Sudetów, główne miasta, rzeki, jeziora, szczyty oraz miejscowości uzdrowiskowe – MAPA
  2. Omawiam budowę geologiczną Sudetów (okresy wypiętrzania, typ gór)
  3. Charakteryzuję region sudecki (najwyższe szczyty, kotliny, parki narodowe, nazwy cyrków lodowcowych)
  4. Omawiam klimat Sudetów oraz rodzaje i występowanie wód mineralnych.
  5. Charakteryzuję poszczególne regiony Sudetów.
  6. Podaję przykłady negatywnego wpływu przemysł na region sudecki.
  7. Przedstawiam i omawiam atrakcje turystyczne Sudetów – prezentacje.

Praca domowa: ćwiczenie 3, 4, 5, 6  (str. 103-104).

Notatka z lekcji