TEMAT 25: Procesy krasowe.

CEL: Mówią, ze to Księżyc jest dziurawy jak ser, ale Ziemia wcale nie jest lepsza.

Na Co Bezu:

  1. Wyjaśniam pojęcia: krasowienie, wywierzysko, ponor,  stalaktyt, stalagmit, stalagnat.
  2. Wymieniam skały w jakich następuję najliczniej proces krasowienia oraz wskazuję na czynniki, które ułatwiają ten proces.
  3. Wymieniam i wyjaśniam formy krasu powierzchniowego.
  4. Wymieniam i wyjaśniam formy krasu podziemnego.
  5. Wskazuję na mapie 3 miejsca występowania rzeźby krasowej.
  6. Wymieniam najdłuższą i najgłębszą jaskinię w Polsce i wskazuję ja na mapie.

Praca domowa:  ćw. 2, 3, 5 (str. 68-69).