TEMAT 27: Rzeźbotwórcza działalność lodowców i lądolodów.

CEL: Poznajemy formy utworzone przez lodowce i  lądolody.

Na Co Bezu =^..^=

  1. Wyjaśniam pojęcia: firn, lód lodowcowy, granica wiecznego śniegu, pole firnowe, jęzor lodowcowy.
  2. Omawiam formy powstałe w wyniku działalności lodowców górskich: kary, moreny, doliny U-kształtne, cyrk lodowcowy
  3. Omawiam budowę lodowca górskiego.
  4. Omawiam formy utworzone przez lądolód.
  5. Prawidłowo umieszczam epokę holocenu i plejstocenu w stratygrafii Ziemi oraz potrafię wskazać warunki klimatyczne jakie panowały w tych epokach.

Praca domowa:  ćw. 1-7 (strona 73-75)