TEMAT 28: Rzeźbotwórcza działalność mórz.

CEL: Poznam w jaki sposób powstają formy utworzone przez morze, np. plaża.

Na Co Bezu =^..^=

  1. Wyróżniam formy akumulacyjne i erozyjne, utworzone przez morze,
  2. Wyjaśniam pojęcie: abrazja, atol, lido
  3. Opisuję wygląd i powstanie poszczególnych wybrzeży morskich oraz wskazuję ich przykłady na mapie.
  4. Wyjaśniam etapy powstawania mierzei oraz proces „cofania” klifu.

Praca domowa:  wszystkie ćwiczenia z tematu.