TEMAT 29: Rzeźbotwórcza działalność wiatru.

CEL: Poznam w jaki sposób powstają formy utworzone przez wiatr.

Na Co Bezu =^..^=

  1. Wyjaśniam pojęcia: deflacja, niecka deflacyjna, bruk deflacyjny, korazja
  2. Wymieniam formy eoliczne (grzyby skalne, wydmy, pustynie)
  3. Rozróżniam rodzaje wydm i omawiam sposoby ich powstawania
  4. Wymieniam rodzaje pustyń (nazwy, rodzaj podłoża jakie je buduje oraz podaję przykład do każdego typu)
  5. Wymieniam frakcje materiału skalnego od najdrobniejszej do najgrubszej.

Praca domowa:  wszystkie ćwiczenia z tematu.