TEMAT 30: Środowisko geograficzne Wielkiej Brytanii.

CEL: Poznaję Wielką Brytanię.

Nacobezu -,-

1.Wskazuję i opisuję położenie Wielkiej Brytanii na mapie, wymieniam zalety tego położenia.
2.Charakteryzuję warunki naturalne UK a w szczególności klimat.
3.Omawiam kraje związkowe UK, stolicę, ustrój oraz charakteryzuję demografię i urbanizację.
4.Charakteryzuję gospodarkę Wielkiej Brytanii.
5.Wskazuję znaczenie zamorskich terytoriów Wielkiej Brytanii (dawniej i obecnie)

Praca domowa: wszystkie ćwiczenia z tematu.

Notatka z lekcji