Człowiek-najlepsza inwestycja

 

Od roku 2012 w Gimnazjum nr 7 realizowany będzie projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.